Ako správne určiť pulz. Norma pre dospelých

Tromboflebitída

Zvyk kontroly srdcového rytmu je dôležitý a užitočný. Moderný rytmus života u dospelých predpokladá dostatočné napätie nervového systému a srdcového svalu. Môžete sa naučiť, ako správne kontrolovať životnú činnosť srdca pravidelnou kontrolou pulzu a prijímaním preventívnych opatrení, ak dôjde k prerušeniu stavu. Pulz je hlavným ukazovateľom práce tela.

Poďme na to: koľko úderov srdca za minútu je u dospelých normou.

Parametre štúdie

Každý úder srdca vytvára oscilačné impulzy tepien. Rozdiel vlnových dĺžok oscilácií prenášaných arteriálnou sieťou má lekársky termín - arteriálny pulz.

Pre dospelých neexistuje jediná numerická hodnota na stanovenie srdcovej frekvencie. Pod vplyvom rôznych faktorov sa kolísanie vĺn mení počas dňa, po behu sa pulz zrýchľuje, je to kvôli potrebe ďalšieho kyslíka v tele. Pulz sa počas spánku výrazne spomaľuje.

Lekárske pozorovania súhlasia s tým, že pulz dospelých, ktorí netrpia chronickými kardiovaskulárnymi chorobami, by sa mal v pokojnom stave pohybovať v rozmedzí 60 - 80 úderov za minútu..

Odchýlka od tejto normy nemôže byť dôkazom zlého fungovania srdca a krvných ciev, pretože zmena pulzu môže signalizovať adaptívne dôvody, ktoré prežíva konkrétny organizmus..

Pri integrovanom prístupe sa pri výpočte počtu úderov srdca za minútu, ktoré telo vydá, vypočíta časová prestávka medzi údermi. Zdravé srdce bije rytmicky, bez ďalších prestávok, nedochádza k akcelerácii ani poklesu. V tomto prípade môže byť pulz vyšší ako priemer, ale rytmický so správnymi a rovnakými prestávkami..

Srdcová arytmia sa pozoruje pri narušení pulzu, významné prestávky pri veľkom zrýchlení rytmu.

Ukazovatele veku pri meraní srdcovej frekvencie

Ak zmeráte pulz dieťaťa mladšieho ako jeden rok, jeho normálne hodnoty budú ukazovať 140 úderov za minútu. To indikuje normálny vývoj kardiovaskulárneho systému. Po 1,5 roku sa pulz začína znižovať, norma vo veku troch rokov sa považuje za hodnoty od 95 úderov za minútu.

Do veku 15 rokov srdce nastavuje parametre dospelých s frekvenciou 60 - 80 úderov. V tomto veku je srdcový sval už plne formovaný..

Po 30 rokoch sa lekárske ukazovatele normálneho srdcového rytmu zvýšia. Vo veku 60 rokov sa blíži 85 - 100.

Tepová frekvencia tiež závisí od pohlavia. Ženský pulz je o 5-15 jednotiek vyšší ako mužský. Je to kvôli rozdielu vo veľkosti mužského a ženského srdca. Srdcová frekvencia 50 úderov za minútu u mužov je normálna, zatiaľ čo u ženy môže byť príznakom hypotenzie.

Aký pulz by sa mal merať

Arteriálny pulz sa berie do úvahy. Na prístupných miestach (zápästný kĺb, krčná drážka) sa prsty cítia v blízkosti tepny a počítanie sa vykonáva pomocou stopiek. Ak sa pulz meria na ramenách, mal by sa počítať na pravej aj na ľavej rieke, pretože nadmerné napínanie svalov rúk nemusí možné kompresie tepien poskytnúť objektívne hodnotenie..

Okrem arteriálnych, žilových, pečeňových a kapilárnych pulzov. Výpočty týchto oscilačných parametrov umožňujú odborníkom určiť cievny tonus a správne diagnostikovať mnohé srdcové poruchy..

V kardiológii sú definované nasledujúce kritériá:

 1. Tep srdca.
 2. rýchlosť.
 3. rytmus.
 4. Zvlnenie vlnového napätia.
 5. Výplň tepny.

Lekársky počet frekvencií pulzačnej vlny sa vykonáva v intervale 30 sekúnd. Výsledok sa potom vynásobí dvoma. Frekvenciu so zvýšeným miešaním nie je možné určiť okamžite po užití tonických nápojov (káva, čaj), po fyzickej námahe..

Správny rytmus sa vypočíta do 1 minúty. Ak sú rytmy jednotné, určujú zrozumiteľnosť a rýchlosť impulzu.

Rýchlosť je určená amplitúdou stúpania a klesania arteriálnej steny. Obzvlášť vysoká amplitúda sa pozoruje pri poruchách činnosti aorty alebo bezprostredne po ťažkej fyzickej námahe..

Pri určovaní napätia impulzu si všimnite povahu krvného tlaku na stenách tepny. Lekárske parametre definujú mäkký a tvrdý pulz.

Pulzná výplň je čisto lekárskym parametrom, zahŕňa kombináciu napätia, rýchlosti a rytmu.

Pri výpočte pulzu na rôznych artériách odborníci používajú rôzne metódy postupu. Počítačové meranie sa často používa so zobrazením pulzačnej čiary na obrazovke monitora.

Diagnostika chorôb

Správnym výpočtom pulzu môžete identifikovať a diagnostikovať rôzne choroby. Zároveň, ak nezávisle a pravidelne kontrolujete svoj pulz, je možné rýchlo odstrániť zistené abnormality v činnosti srdca..

 • Tachykardia. Prvý príznak tohto ochorenia je určený rýchlym srdcovým rytmom. Pulz sa podľa toho zvyšuje.
 • Bradykardia. S významným poklesom tepovej frekvencie je toto ochorenie diagnostikované. Objaví sa príznak deficitu pulzu, ktorý je príčinou predčasného srdcového rytmu.
 • Arytmia. Porušenie srdcového rytmu a krvných vĺn vedie k prerušeniu arteriálnej pulzácie. Pri meraní pulzu v jugulárnom záreze je zreteľne cítiť slabnutie a zvýšený srdcový rytmus.

Okrem hlavných chorôb sa počítaním počtu rytmov a ich rytmu diagnostikujú rôzne abnormality v práci cievneho systému. Zúženie aorty, ateroskleróza, atď. Pri vírusových chorobách sa tiež zaznamenávajú horúčky, zmeny v štruktúre a rýchlosť pulzu..

Je potrebné si uvedomiť, že pulz je iba ukazovateľom činnosti celého kardiovaskulárneho systému, pričom je potrebné venovať náležitú výživu, dobrý odpočinok a kvalitný spánok. Môžete udržiavať pulz a tlak astronauta až do zrelého veku..

Ľudský pulz podľa veku

Dátum uverejnenia článku: 02.05.

Dátum aktualizácie článku: 2,05.

Meranie srdcovej frekvencie je najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či je osoba nažive, upokojená alebo v extrémnom vzrušení. Tento ukazovateľ zodpovedá srdcovej frekvencii (HR), mení sa v závislosti od veku a zdravotného stavu. Meria sa v pokoji a po fyzickej námahe a každá situácia má svoj vlastný srdcový rytmus. Je užitočné, aby každý gramotný človek vedel, aký by mal byť pulz u zdravých ľudí a aké nebezpečné sú odchýlky tohto ukazovateľa od normy..

Posúdenie stavu tela

Porovnaním výsledkov merania pulzu so všeobecne akceptovanou normou môže lekár urobiť predpoklad o konkrétnom ochorení pacienta. Tepová frekvencia nezávisí iba od činnosti kardiovaskulárneho systému. Pulz reaguje na veľké množstvo zápalových, infekčných a iných patologických procesov v tele. To je dôvod, prečo lekár, ktorý príde na volanie k pacientovi, najskôr zmeria jeho srdcový rytmus..

Ak je človek relatívne zdravý, ale často sa obáva pocitu zvýšeného alebo naopak pomalého srdcového rytmu, mali by sa hľadať príčiny funkcií funkčného stavu (FS) tela.

FS je jednou zo základných vlastností živého organizmu, ktorá sa dokáže prispôsobiť alebo prispôsobiť podmienkam prostredia a fyzickému stresu. Táto schopnosť sa líši od človeka k človeku..

Športoví a trénovaní ľudia majú vysoký funkčný stav.

U školených ľudí je riziko vzniku porúch srdcového rytmu minimálne

Naopak, sedaví ľudia, ktorí vedú nezdravý životný štýl, sa vyznačujú nízkou adaptívnou schopnosťou a v dôsledku toho zvýšenou tendenciou k chorobnosti..

Existujú 3 kategórie funkčných stavov:

 • norma - vysoká (uspokojivá) adaptácia;
 • zvýšené napätie adaptačných mechanizmov (malá odchýlka od normy);
 • neuspokojivá adaptácia (vyčerpanie regulačných systémov tela).

Na hodnotenie FS v kardiologickom a športovom lekárstve sa používajú tri hlavné testovacie metódy:

 1. Rufierov test. Tepová frekvencia sa meria v pokoji, potom ihneď po 30 drepe a 1 minúte po odpočinku. Hodnoty sa sčítajú, vynásobia 4, odčítajú 200 a delia sa podľa veku osoby. Výsledok sa porovnáva s indexovou normou - od 0 do 21. Čím vyšší je výsledok, tým horší je FS.
 2. Martineho test. V tomto prípade sa merajú nielen srdcové rytmy za minútu, ale aj krvný tlak (BP). Merania sa uskutočňujú 3-krát pre každé časové obdobie - v pokoji, po 20 drepoch s pažami dopredu a počas zotavovacieho obdobia. Zvýšenie srdcovej frekvencie sa porovnáva s normou - nie viac ako 12 úderov za minútu.
 3. Ortostatický test. Senzor na ukazováku meria srdcový rytmus pri ležaní. Potom subjekt náhle zaujme vertikálnu polohu, zaznamená sa zmena impulzu a porovná sa s normou. Normálne pulz stúpa o 10 - 12 úderov za minútu..

Funkčné stavy sú neoddeliteľne spojené s frekvenciou srdcového rytmu - čím vyššia je úroveň adaptácie, to znamená, pripravenosť tela na fyzickú aktivitu, tým nižšia je frekvencia srdca pre konkrétnu osobu..

O ľudskom pulze a ako ho vypočítať

Tepová frekvencia je jedným z mála biologických parametrov, ktoré je možné merať bez použitia nástrojov. Stačí umiestniť prsty (jeden palec alebo ukazovateľ spolu s prstencom) na miesto, kde sa nachádza tepna v blízkosti kože:

 • v zápästí (radiálna artéria);
 • v krčnej (krčnej) tepne;
 • na femorálnej artérii bližšie k oblasti slabín;
 • tesne pod chrámom;
 • na zadnej strane chodidla;
 • na radiálnej tepne pod lakťom.

Aplikácia prstov (palpácia) s miernym tlakom umožňuje cítiť otrasy - je to vlna podobná vlnám, ktorá sa pohybuje pozdĺž tepny, „pumpovaná“ srdcom, ako pumpa. Rytmus týchto impulzov určuje špeciálny nervový plexus - sínusový uzol, ktorý sa nachádza v stene pravej predsiene. Bežne by srdcový rytmus mal byť rytmický, to znamená, že by sa mal počúvať v pravidelných intervaloch. Tento rytmus, ako aj rýchlosť prietoku krvi cez cievy, je zabezpečený sínusovým uzlom.

Sínusový uzol poskytuje srdcový rytmus a rytmus

Ak v čase uvoľnenia do krvi prúdi dostatočný objem krvi, srdce potrebuje menej kontrakcií, to znamená nízky pulz. Ak je objem vstreknutej krvi nedostatočný pre normálny prietok krvi, srdce je nútené biť rýchlejšie a pulz sa zvyšuje..

Srdcový rytmus sa považuje za srdcový rytmus u úplne zdravého človeka. V priemere sa táto hodnota pohybuje v rozmedzí od 60 do 90 úderov za minútu v závislosti od individuálnych charakteristík organizmu..

Zápästie je zvyčajne najdostupnejšou oblasťou na meranie srdcového rytmu, preto sa metóda zápästia najčastejšie používa:

 1. Prsty sa aplikujú na vnútornú stranu zápästia pod spodnou časťou palca.
 2. Pred očami sú umiestnené stopky alebo hodinky s druhou rukou.
 3. Pociťujú nárazy, zaznamenávajú čas na stopkách a počítajú počet zásahov za 1 minútu. To bude výsledkom merania impulzu..

Lekári a ambulancie často merajú pulz po dobu 15 sekúnd a výsledok vynásobia 4. Táto technika je vhodná pre rytmický rytmus. Ak srdce občas bije, poskytuje táto metóda skreslený výsledok..

Tabuľky srdcovej frekvencie podľa veku

Aby ste pochopili, či je nameraná srdcová frekvencia správna, musíte vedieť, ktorý pulz sa považuje za normálny pre osobu. Pochopenie toho pomôže tabuľkám optimálnych hodnôt srdcovej frekvencie podľa veku.

Pre mužov

Toto sú hodnoty, ktoré sa považujú za normálny srdcový rytmus u dospelého muža:

Tabuľka zmien srdcového rytmu súvisiacich so starnutím u zdravých mužov

Ako vidno z tabuľky, dolná hranica normálneho srdcového rytmu je najvyššia v mladom veku - od 16 do 20 rokov. Kolísanie normy je od 10 do 20 úderov za minútu, a to nie je limit. Dobre vyškolení ľudia majú pokojovú srdcovú frekvenciu až 49 úderov za minútu alebo menej..

Pre ženy

Predpokladá sa, že u žien je pulz o niečo vyšší, čo súvisí s fyziologickými vlastnosťami ženského tela. Jedným z nich je oveľa menší objem srdca, kvôli čomu musí tento orgán tvrdšie pracovať..

Pre ženy platí toto pravidlo - čím lepšia fyzická kondícia, tým nižšia srdcová frekvencia, pre športovcov môže dolná hranica srdcovej frekvencie klesnúť na 54 úderov za minútu a pod..

Tabuľka srdcovej frekvencie pre ženy podľa veku.

Vekové rozpätie, rokyPrípustné limity srdcovej frekvencie, údery za minútu
16-2065-80
20-2565-80
25-3065-75
35-4070-80
50-6060-80
65-7060-80
75-8060-75
85 a starší55-70

U žien je pulz závislý od hormonálnych zmien spojených s menštruačným cyklom, tehotenstvom alebo menopauzou. Všetky tieto stavy sú často sprevádzané zmenami srdcového rytmu..

Prečo sa srdcová frekvencia môže meniť v pokoji

Odchýlky pulzu od normy v pokojnom stave naznačujú rôzne poruchy v práci dospelého tela. Tieto problémy niekedy ohrozujú život a vyžadujú si okamžitú lekársku pomoc..

Dôvody spomalenia

Stav, keď srdcová frekvencia klesne pod 59 úderov za minútu, sa nazýva bradykardia. Môže byť fyziologický, ak je zdedený alebo je spôsobený vysokou úrovňou telesnej zdatnosti tela. V tomto prípade je bradykardia u dospelých ľahko tolerovaná..

Ak osoba s pomalým srdcovým rytmom pociťuje bolesť hlavy, ťažkosť v hrudníku, slabosť, ospalosť, závraty, naznačuje to, že bradykardia nie je pre neho normálna. Bradykardiu môžu vyvolať rôzne faktory:

 • syndróm chorého sínusu je jednou z najbežnejších patológií súvisiacich s vekom;
 • náhle zvýšenie intrakraniálneho tlaku;
 • infekčné choroby (meningitída, tyfus, vírusová hepatitída a iné);
 • otrava škodlivými chemickými zlúčeninami (napríklad olovom alebo nikotínom);
 • užívanie niektorých antihypertenzív (na zníženie krvného tlaku);
 • hypotermia.

Každý dospelý by mal pochopiť, že nie je možné samostatne určiť príčinu poklesu srdcovej frekvencie. Pri ťažkej bradykardii je potrebná lekárska konzultácia.

Dôvody zvýšenia

Stav, keď srdcová frekvencia prekročí normu (nad 90 úderov za minútu), sa nazýva tachykardia. Fyzická aktivita alebo emocionálny stres vyžaduje zvýšenú spotrebu živín a kyslíka, a preto srdce v týchto podmienkach pracuje rýchlejšie..

Ak sa tachykardia objaví v pokoji, je to alarmujúci signál. Rýchly impulz sa pozoruje, keď:

 • endokrinné choroby (hypotyreóza, pankreatitída, diabetes mellitus);
 • horúčkovitá teplota (nad 38 stupňov);
 • rôzne infekcie alebo intoxikácie (otrava);
 • problémy s dýchacími a kardiovaskulárnymi systémami;
 • rôzne typy anémie.

Tachykardia je obzvlášť nebezpečná pri nízkom krvnom tlaku. Tento klinický obraz je pozorovaný s vývojom infarktu myokardu, ischemickej mozgovej príhody a iných vaskulárnych príhod. V dôsledku nízkeho krvného tlaku majú orgány nedostatok kyslíka a srdce na to reaguje rýchlym pulzom, aby sa zabránilo ischémii (zhoršeniu prísunu krvi do orgánov)..

Rýchly pulz s nízkym krvným tlakom je nebezpečným príznakom

Keď sa tieto príznaky objavia, je potrebné zastaviť akúkoľvek aktivitu, sadnúť si alebo ľahnúť, uvoľniť všetky trápne prvky odevu, sedatívum. Príliš upchatý alebo horúci vzduch v miestnosti môže tiež vyvolať tachykardiu, preto je vhodné pacientovi poskytnúť čerstvý vzduch..

Tepová frekvencia v rôznych situáciách

Aby ste sa zbytočne nestarali o „nepravidelnosť“ impulzu, musíte mať predstavu o normách srdcového rytmu v rôznych situáciách. Neexistujú žiadne referenčné hodnoty pre všetky prípady, normy sú priemerné a zovšeobecnené ukazovatele.

Srdcový rytmus počas tehotenstva

Pri nosení dieťaťa sa ženské telo podrobuje nielen hormonálnej, ale aj systémovej reštrukturalizácii všetkých orgánov v záujme rastúceho plodu. Takmer všetky tkanivá tela nastávajúcej matky majú nedostatok bunkovej výživy, ktorá sa snaží kompenzovať srdce zvýšeným rytmom. Frekvencia tepu u tehotnej ženy je zvyčajne o 20-30 úderov vyššia ako normálne hodnoty po celé roky. To znamená, že ak mala 25-ročná žena srdcový rytmus 70 pred tehotenstvom, potom počas tehotenstva môže byť srdcová frekvencia 90 alebo 100 úderov za minútu, všetko sú bežné možnosti.

Srdcový rytmus počas spánku

Najnižšia tepová frekvencia v procese ľudskej činnosti je zaznamenaná počas spánku. Táto fyziologicky stanovená bradykardia umožňuje telu zostať v stave homeostázy - samoregulácia, ktorá zaisťuje stálosť jeho fyziologických vlastností. Telo nie len odpočíva, aktívne sa „samoreguluje“ a vytvára špecifické hormóny, zatiaľ čo kortikosteroidy, ktoré zrýchľujú srdcový rytmus, sa syntetizujú slabo. Pre spiaceho človeka je srdcová frekvencia 50 - 70 úderov za minútu. Ak sa počas denného monitorovania zaznamenajú vyššie dávky, považuje sa to za patologický príznak..

Pokojový srdcový rytmus

Pokojové srdcové frekvencie sú uvedené v tabuľkách vyššie podľa veku. Varianty normy môžu byť extrémne nízke hodnoty - pod 50 úderov za minútu - u športovcov a iných vyškolených ľudí. Miera nad 90 - 100 úderov u dospelých sa však v každom prípade považuje za zvýšenú..

Palpitácie pri chôdzi

Fyziologicky najpriaznivejším účinkom na človeka je chôdza. Zrýchľuje krv, čo má pozitívny vplyv na dýchacie, tráviace a metabolické procesy. V tomto prípade srdce nepociťuje zvýšenú záťaž, pretože pulz stúpne iba o 10 úderov v porovnaní s normou. Pri norme v pokoji 60 - 70 by optimálne hodnoty pri chôdzi mali byť 70 - 80 úderov.

Ak chôdza spôsobuje tachykardiu, je to dôvod na premýšľanie o vašej kondícii a zdraví..

Palpitácie pri behu

Športovci a milovníci chudnutia pri vysokej srdcovej frekvencii vedia, čo by mal byť srdcový rytmus pri behu. Optimálny pulz je považovaný za rozsah 120 až 130 úderov za minútu. Beh pri tejto srdcovej frekvencii vám nedovolí schudnúť, ale tiež nevyčerpáva kardiovaskulárny systém. Toto je najlepší spôsob, ako „prispôsobiť“ srdce fyzickej aktivite, znížiť úroveň úzkosti a stresu, stabilizovať nervový systém a zlepšiť zásobovanie tkanivovou krvou (trofizmus)..

Úder srdca pri tréningu

Na dosiahnutie športových výsledkov sa riadia vyššou frekvenciou srdca počas behu alebo silových cvičení (130 - 145 - 165 úderov a vyššie), ktoré sú kontraindikované pre bežných milovníkov telesnej výchovy. Každý športovec vyvíja individuálny tréningový program, berúc do úvahy schopnosti vlastného tela a odporúčania športového lekára alebo skúseného mentora..

Akcie v prípade zlyhania srdcovej frekvencie

Poruchy srdcového rytmu vo forme bradykardie alebo tachykardie sú vážnym dôvodom starostlivého prístupu k vášmu zdraviu. Neverte, že tieto štáty zmiznú samy od seba. Ak sa pravidelne objavujú záchvaty spomaľovania alebo zrýchľovania pulzu, môžete sa naučiť, ako ich zastaviť, ale najskôr je vhodné uistiť sa, že neexistuje závažná patológia, ktorá si vyžaduje komplexnú liečbu, hospitalizáciu alebo chirurgický zákrok. Lekárska rada vám pomôže podniknúť správne kroky v prípade zlyhania srdcovej frekvencie:

 1. V prípade napadnutia bradykardiou sa odporúča: užívať lieky, ktoré stimulujú činnosť srdca, fyzioterapiu, používanie tonických nápojov, zelené kvapky a podobné stimulanty.
 2. Pri tachykardii je potrebné poskytnúť chorej osobe odpočinok a odpočinok, prístup na čerstvý vzduch a uvoľnenie z tesného oblečenia, sedatívum a vykonávanie dýchacích cvičení..
 3. Pri akomkoľvek porušovaní srdcovej frekvencie je žiaduce zlepšiť životný štýl všeobecne: zbaviť sa zlých návykov vrátane kulinárskych, dostatočná a uskutočniteľná fyzická aktivita, častý pobyt na čerstvom vzduchu, vyhýbanie sa stresu.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať symptómom, ktoré sa nedajú zastaviť jednoduchými prostriedkami, ale naopak, rastú - bolesť v pozadí za hrudnou kosťou, závraty, dýchavičnosť, závraty, príliš nízky alebo príliš vysoký krvný tlak. Ak sa na pozadí takýchto príznakov vyskytne zlyhanie srdcovej frekvencie, je potrebné zavolať sanitku.

Pre nebezpečné príznaky - poruchy rytmu, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, mdloby a tlakové rázy, je potrebné tiesňové volanie.

Ukazovatele, pri ktorých musíte navštíviť lekára

Kritické ukazovatele srdcovej frekvencie, pri ktorých je potrebné čo najskôr konzultovať s lekárom, sú u každého pacienta odlišné. V priemere sa však patologické hodnoty bradykardie považujú za ukazovatele pod 50 úderov za minútu. Ak je srdcová frekvencia pod 40, môže dôjsť k zástave srdca a smrti..

Tachykardia so srdcovou frekvenciou nad 100 - 120 úderov v pokoji, najmä na pozadí vysokého krvného tlaku, je tiež dôvodom na to, aby ste zavolali lekára alebo navštívili špecialistu. Včasná lekárska pomoc môže nielen udržať zdravie v uspokojivom stave, ale v niektorých prípadoch zachrániť životy..

Zoznam požadovaných skúšok

Na výber kompetentného, ​​individuálne navrhnutého liečebného režimu musí lekár poznať príčiny poruchy rytmu. Ich zriadenie pomôže hlbokej diferenciálnej diagnostike, ktorá okrem zberu anamnézy zahŕňa:

 • hodnotenie špecifických reakcií počas fyzického vyšetrenia a prehmatania;
 • určenie neurologického a nefrologického stavu (stav centrálneho nervového systému a močového systému);
 • laboratórne krvné testy (biochemické, hormonálne testy a iné);
 • echokardiografia;
 • ultrazvuková diagnostika;
 • elektrokardiogram.

Všetky tieto štúdie sú potrebné na určenie základného ochorenia spôsobujúceho zlyhanie srdcovej frekvencie..

Všeobecné zásady terapeutického pôsobenia

Komplex terapeutických opatrení na ovplyvňovanie abnormálnych tepových frekvencií zahŕňa etiologické (zamerané na základné ochorenie) a symptomatickú liečbu. Bez odstránenia základnej príčiny nie je možné dosiahnuť účinnú úľavu od útokov bradykardie alebo tachykardie. Možnosti etiologickej liečby sa teda pohybujú od hormonálnej liečby endokrinných porúch a menopauzy až po operáciu srdcových vád (napríklad vloženie kardiostimulátora pre syndróm chorého sínusu)..

Symptomatická terapia zahŕňa použitie antispasmodických, sedatívnych alebo naopak stimulantov v závislosti od stavu. Paralelne s tým je potrebné radikálne zmeniť životný štýl smerom k zlepšeniu zdravia. Tep srdca je zabezpečený niekoľkými vzájomne prepojenými mechanizmami. Každá súvislosť v reťazci účinkov na srdcovú činnosť je dôležitá, preto by sa opatrenia na reguláciu pulzu mali prijímať komplexne av prísnom súlade s lekárskymi odporúčaniami. V tomto prípade nie je potrebné počítať s jednou liečbou drogami.

Tematické video vám pomôže zapamätať si a konsolidovať vyššie uvedené informácie

Tabuľka noriem srdcovej frekvencie podľa veku a príčiny odchýlky srdcovej frekvencie nahor a nadol

Tepová frekvencia je rýchlosť, pri ktorej sa krv uvoľňuje do tela. Ukazovateľ hrá dôležitú úlohu pri určovaní zdravia príslušného systému. Avšak okrem úrovne pulzu je tiež potrebné vyhodnotiť silu kontrakcie.

Pre slabých, netrénovaných ľudí bude táto hodnota minimálna. Orgán sa bude snažiť poskytnúť tkanivám kyslík a potrebné látky na úkor frekvencie, sila tlaku bude oveľa viac žiaduca.

Tepová frekvencia sa môže mierne líšiť od normy, hore alebo dole. Je však nežiaduce prekročiť ukazovateľ o viac ako 10 úderov za minútu. Toto je indikácia patologických zmien v kardiovaskulárnom, endokrinnom a vylučovacom systéme (spoločne alebo samostatne).

Normálna pokojová srdcová frekvencia u dospelých je 70 - 90 úderov za minútu (podľa presnej štúdie). Konkrétnejšie údaje sa určujú podľa veku a pohlavia (u žien srdce bije rýchlejšie), ako aj podľa celkového stavu pacienta v čase merania..

Keď sa hodnota líši od normy, existujú dve možnosti: bradykardia (oslabenie srdcovej frekvencie menej ako 60 úderov za minútu) a tachykardia (zvýšenie rytmu o 90 úderov za minútu). Obe podmienky sú nebezpečné a predstavujú riziko pre zdravie a život..

Ľudský srdcový rytmus podľa veku (tabuľka)

Normálny pulz u dospelých je 70 - 90 úderov za minútu. Toto je všeobecný ukazovateľ, ktorý by sa mal objasniť. Priemerné hodnoty sú uvedené v tabuľke:

Vek (roky)minimumprostrednýMaximálne povolené
12-18657095
18-30557290
31-40577589
41-50617287
51-60 a staršie708091

Zohľadňujú sa individuálne vlastnosti organizmu, ako aj faktory opísané vyššie v materiáli. Neexistuje žiadna jediná norma pre všetkých, hovoríme o reprezentatívnej vzorke založenej na vekových a rodových charakteristikách (štúdia obvykle zahŕňa 5 až 25 tisíc ľudí).

Tepová frekvencia osoby podľa veku bez záťaže je určená počtom 65 až 100 úderov za minútu. U detí môže byť hladina vyššia (do 170 úderov min.), Kvôli nedostatočnému rozvoju srdca.

Aká je srdcová frekvencia u spiacich pacientov?

Osoba počas odpočinku je v stave homeostázy, to znamená, že telo sa samovolne reguluje v hodinách bezvedomia..

Vytvoria sa špecifické látky a kortikosteroidy, ktoré sa podieľajú na urýchľovaní srdcovej aktivity, sa syntetizujú v menších objemoch (vrchol sekrécie sa vyskytuje o 7-8 hod..

Zmena tohto stavu je možná, keď sú cirkadiánne rytmy narušené v dôsledku stresu, životného štýlu a patológií hypotalamu..

Tep srdca spiaceho človeka je 50 - 70 úderov za minútu. Viac už predstavuje porušenie. Dôvody, ktoré treba hľadať.

Čo sa stane s indikátorom po jedle?

Príjem potravy je spojený so zvýšeným stresom nielen na gastrointestinálny trakt, ale aj na kardiovaskulárny systém všeobecne. Na trávenie potravy je potrebné veľa tekutiny. Orgány pracujú aktívnejšie. Vyžaduje sa viac krvi. Srdce začína biť.

U zdravého človeka sa referenčná hodnota považuje za 80 - 100 úderov za minútu. Pacienti pozorujú zvýšenie srdcovej frekvencie o 120 - 150 a ešte viac. Toto nie je normálne a naznačuje to patológiu kardiovaskulárneho systému, hormonálne poruchy alebo ochorenie obličiek.

Vyžaduje sa konzultácia s kardiológom av prípade potreby s ďalšími špecializovanými odborníkmi.

Pri chôdzi

Jednoduchý pohyb v priestore pri normálnej rýchlosti (chôdza) by nemal spôsobiť zvýšenie srdcovej frekvencie o viac ako 10 úderov za minútu (počítanie podľa tabuľky noriem).

Ak sa pulz začína zmenšovať z jednoduchého pohybu - to je dôvod na zamyslenie. Oplatí sa navštíviť ošetrujúceho odborníka s otázkami.

S fyzickou námahou

Všetko záleží na stupni telesnej kondície. Ak osoba sedí stále väčšinu času, dokonca aj minimálna záťaž povedie k výraznej tachykardii: jedná sa o kompenzačný mechanizmus, orgán nevie, ako účinne vypustiť krv, vyžaduje rýchlosť, inak nastane hypoxia tkaniva, ischémia a nastane smrť..

V určitom okamihu (keď pulz presiahne 180 úderov) dôjde k prudkému poklesu krvného tlaku. Preto nemá zmysel, keď chodíte na tréning, okamžite beriete veľké váhy a vyčerpáte sa na bežeckých pásoch. Všetko môže skončiť kardiogénnym šokom a smrťou..

Športovci, ktorí majú tendenciu prepracovať, sú viac tolerantní na stres, ale opäť to všetko záleží na osobe.

Faktory nesúvisiace s ochorením ovplyvňujúce zmenu srdcovej frekvencie

Prirodzené dôvody na zníženie alebo zvýšenie srdcovej frekvencie sú nasledujúce:

 • Typ tela. U hustých, obéznych pacientov s veľkým objemom tuku alebo svalov je väčšia pravdepodobnosť výskytu tachykardie v porovnaní s priemerom populácie..

Je to kvôli zvýšeniu hmotnosti tkaniva a potrebe poskytnúť týmto štruktúram krv, a teda živiny, aby sa zachoval normálny život. Ale to nie je blízkosť. Možné možnosti.

 • Floor. Zástupcovia ženskej polovice ľudstva majú v dôsledku hormonálnych charakteristík tendenciu zvyšovať srdcový rytmus.

Estrogén a progesterón sú skôr agresívne látky, ktoré majú stimulačný účinok na tretiu reflexnú zónu srdca, ktorá je zodpovedná za primeranú reguláciu rýchlosti srdcového rytmu. Toto je obzvlášť viditeľné počas tehotenstva..

Orgán spravodlivejšieho pohlavia je navyše menší ako orgán mužov. Preto je potrebná častejšia práca.

 • Tehotenstvo. Niesť plod je spojená so všeobecnou reštrukturalizáciou všetkých systémov, ktorá poteší rastúce telo dieťaťa. Záujmy tela matky miznú, v najlepšom prípade, do pozadia alebo ešte ďalej.

Hemodynamika je narušená, samotné srdce nedostáva dostatok výživy, trofizmus klesá, a teda zrýchlenie srdcového rytmu o 20 - 30 úderov. min. viac ako je srdcová frekvencia podľa veku. Teraz je potrebné zabezpečiť dvoch ľudí naraz, nie je ľahké urobiť jeden organizmus.

 • Odborná činnosť. Osoby, ktorých práca je spojená s vysokou fyzickou aktivitou, trpia chronickou bradykardiou. Aj keď sa hovorí dosť nahlas. U týchto pacientov je zníženie srdcového rytmu fyziologickým javom..

Orgán sa kontraktuje intenzívnejšie. Vyhodenie viac krvi znamená, že nie je potrebné pracovať ďalej (pokiaľ ide o rýchlosť). 40 - 50 úderov za minútu je celkom bežné. Okrem toho na pozadí ťažkej hypotenzie.

Existuje však jedno „ale“. Ľudia tohto druhu sú náchylnejší na vznik núdzových stavov, akonáhle prestanú pracovať..

 • Hormonálne zmeny. Puberta, menopauza a menštruačný cyklus. Okrem už pomenovaného tehotenstva, s ktorým je všetko jasné. Puberta (dospievanie 12 - 19 rokov) je spojená s častými zmenami srdcového rytmu a tlaku. Ráno môžu orgány varovať rýchlosťou 60 úderov za minútu a večer tepová frekvencia stúpa na 100, čo nie je limit.

Na vine sú hormóny, ako aj zvláštnosti mentálneho zloženia osobnosti. Climax. Poruchy endokrinného systému ovplyvňujú, ale iného druhu. Substitučná terapia pomôže.

Nakoniec cyklické mesačné zmeny. Konajú sa vo viacerých fázach. V každej fáze prevláda skupina hormónov, preto je možné počas celého obdobia preskočiť pulzovú frekvenciu v širokom rozsahu..

 • Klimatické podmienky. Obyvatelia horúcich oblastí planéty sú náchylnejší na vývoj fyziologickej bradykardie. Pre nich je to normálny jav, ktorý si nevyžaduje lekársku pomoc..

Lekári sa najskôr obracajú na tieto faktory. Teóriu prírodnej etiológie procesu je zvyčajne možné vyvrátiť už pri anamnéze.

Patologické príčiny

Tepová frekvencia sa môže meniť v jednom smere aj v inom smere v dôsledku patologických zmien v tele. Hovoríme o šiestich hlavných chorobách.

Hypothyroidism

Hypotyreóza - nedostatok hormónov štítnej žľazy a reverzný proces - hypertyreóza s prebytkom látok v krvi. Poškodenie hemodynamiky a vplyv na tretiu reflexnú zónu srdca.

V prvej situácii dochádza k tachykardii, v druhej k poklesu srdcovej frekvencie za minútu. Dlhodobý priebeh obidvoch stavov je spojený so zvýšeným rizikom smrteľných alebo znemožňujúcich komplikácií.

cukrovka

Všeobecne ničí orgány a systémy až po vizuálny analyzátor. Pri endokrinnej patológii sa srdce opotrebuje rýchlejšie, bez riadneho liečenia nastáva prirodzená smrť 10-15 rokov pred plánovaným termínom.

Cukrovka prvého typu je obzvlášť nebezpečná, pretože sa nelieči, ale iba lieči, a dokonca nie vždy postačuje..

Hyperkortizolizmus alebo Addisonova choroba (obrátené)

Porušenie syntézy kortizolu a iných kortikosteroidov (v menšej miere). Vyžaduje sa podporná hormonálna terapia a chirurgický zákrok na odstránenie príčiny (vo veľkej väčšine prípadov je hlavným faktorom nádor v nadobličkách alebo hypofýza)..

Kongestívne srdcové zlyhanie

Spôsobuje ischémiu srdca a zrýchľuje rytmus, niekedy na významné úrovne. Kurz bez liečby má za následok srdcový infarkt skôr alebo neskôr (zvyčajne v budúcnosti 3 až 5 rokov od okamihu, keď sa objavia prvé príznaky, v tom čase je choroba ďaleko od počiatočnej fázy vývoja).

Prvé príznaky srdcového zlyhania sú opísané v tomto článku..

Akútna ischémia myokardu

Vedie k úmrtiu v 35 - 50% prípadov. Rozsiahly typ infarktu je smrteľný v 95% klinických situácií. Arytmia je vizitkou procesu spolu so sprievodnými prejavmi.

Lézie kraniálnych nervov a centier, ktoré regulujú cievny tonus

Zvyčajne v dôsledku osteochondrózy alebo stavcovej nedostatočnosti. Neurogénna zložka procesu kontroly srdcovej frekvencie je narušená.

Zvláštnym prípadom je nádor mozgového kmeňa. Úmrtnosť - 100% av rovnakom počte zaznamenaných okamihov nefunkčnosť v dôsledku krehkej situácie.

Zoznam je neúplný, ale iné dôvody sú také zriedkavé, že v diagnóze nemajú významný význam.

Ukazovatele, pri ktorých musíte navštíviť lekára

Vo všetkých kontroverzných prípadoch sú povinní odborníci. Akonáhle srdce začne biť nesprávne, vzhľadom na normu alebo arytmické, je potrebná konzultácia.

Nasledujúce príznaky sú pozoruhodné:

 • Bolesť na hrudníku intenzívnej povahy bez zjavného dôvodu. Človek sa môže stať jadrom v okamihu. Ale faktory, ktoré tomu predchádzali, boli vždy na povrchu, stačí ich vidieť.
 • Závraty. Vertigo je sprevádzané prudkým poklesom alebo zvýšením krvného tlaku.
 • Cephalalgia. Bale hlavy. Nepríjemný pocit je lokalizovaný v chrámoch, korunke, chrbte hlavy, po použití protizápalových a dokonca analgetík nezmizne. Na vine sú dobre inervované cievy mozgu.
 • Dýchavičnosť, dusenie v pokoji.
 • Nevoľnosť a zvracanie. zvyčajne idú „zložité“.
 • Časté zívanie. Označuje nedostatok kyslíka v krvi.
 • S pretrvávajúcimi zmenami v charaktere srdcovej činnosti - problémy s potenciou, narušené libido a menštruačný cyklus u žien.

V prípade závažných zmien musíte zavolať sanitku, aby ste vyriešili problém s presunom pacienta do nemocnice.

Zoznam požadovaných skúšok

Liečba pacientov s arytmiami je výsadou špecialistu na kardiológiu. Podľa uváženia lekára je možné zapojiť lekárov tretích strán: endokrinológa, nefroológa a neurológa. Obzvlášť ťažké prípady sa vyriešia konzultáciou.

Približná diagnostická schéma vyzerá takto:

 • Rozhovory s pacientom, hodnotenie zdravotných ťažkostí. V podstate - identifikácia príznakov.
 • Zber anamnestických údajov. Čo bolo choré, ako, na ako dlho a prečo. Aký druh liečby dostal. A ďalšie otázky podobného obrazu. Špecialisti sa tiež zaujímajú o rodinnú anamnézu patológií..
 • Elektrokardiogram. Štúdium srdcovej činnosti pomocou špeciálnej techniky. Výsledok nie je možné prečítať bez príslušnej kvalifikácie. Dokonca aj lekári sa nemusia vždy vyrovnať.
 • Echokardiografia. Ultrazvuková diagnostika.
 • Krvné testy na hormóny, biochemické parametre, jednotné bunky, atď..
 • Nefrologický a neurologický stav.
 • Vyhodnotenie špecifických reakcií pri pohmate a fyzikálne vyšetrenie.

Iba komplexná povaha diagnózy vám umožní rýchlo identifikovať patológiu.

Všeobecné zásady terapeutického pôsobenia

Odčítanie impulzov sa upravuje v spojení so základným ochorením. Etiologická liečba je kombinovaná so symptomatickou liečbou.

Klasické lieky sú beta-blokátory a ACE inhibítory. V systéme sa často dosahuje väčší účinok.

Odstránenie hlavnej príčiny hrá pri zmierňovaní stavov prvoradú úlohu, existuje veľa možností: od chirurgického zákroku na srdcové defekty, po hormonálnu substitučnú terapiu pre hypotyreózu, dysfunkciu pankreasu, menopauzálne obdobie..

Ďalším opatrením bude zmena životného štýlu, niekedy sú potrebné zásadné metódy: úplné ukončenie fajčenia, alkoholu, normalizácia výživy a pitného režimu, povaha fyzickej aktivity, korekcia spánku a bdelosti..

Polovičné ošetrenie nebude fungovať: ani v komplexe s vynaložením úsilia, ani žiadnym spôsobom. Druhým spôsobom je nikam. Preto pacientova voľba nie je veľká.

Fyziologické podmienky nevyžadujú korekciu. Stačí navštíviť lekára z času na čas na konzultáciu a počiatočné vyšetrenie (profil lekára je kardiológ, počas tehotenstva sa pridá gynekológ - pôrodník).

Tepová frekvencia je regulovaná niekoľkými mechanizmami. V prípade porušenia ktoréhokoľvek prvku „reťazca“ dochádza k výraznej zmene srdcovej frekvencie. Vyžaduje sa komplexná diagnostika.

Aký má byť pulz u dospelých: norma a patológia

Čo je to pulz? Od čoho závisia jeho hodnoty? Je pulz vždy rovnaký ako srdcová frekvencia?

Terapeutka, kardiológka „Expert na kliniku Voroněž“ Kalinina Angelina Anatolyevna nám pomohla hľadať odpovede na tieto a ďalšie otázky..

- Angelina Anatolyevna, aký je pulz a čo určuje jeho frekvenciu?

Pulz je rytmická oscilácia stien tepien spojená s prietokom určitého množstva krvi do nich počas kontrakcie srdca a zmien tlaku..

Tepová frekvencia je ovplyvnená:

- úroveň fyzickej aktivity (odpočinok, stres);

- stav srdcového svalu a chlopní;

- hodnota krvného tlaku;

- práca neuroendokrinného systému;

- úroveň bazálneho metabolizmu (jedným z kritérií je telesná teplota).

DO SILY, KTORÚ PULZU MÔŽU BYŤ
NERRHYTMICKÉ, ODPORÚČANÉ VŠETKO
V PRÍPADOCH NIE JE NESPRÁVNE
DO 60 SEKUND

Situačné zvýšenie srdcovej frekvencie je možné pri užívaní určitých látok (liečivých aj toxických), vyskytuje sa tiež u človeka v pozitívnom a negatívnom emocionálnom stave (radosť, strach, hnev atď.).

- Ako správne zmerať pulz?

Hlavne pomocou hmatu (pocitu) plavidla. Impulz sa dá vypočítať na radiálnych, karotických, temporálnych a femorálnych artériách. V praxi sa však najbežnejšie používa radiálna artéria..

Zápästie tejto alebo tej ruky je zakryté prstami v oblasti zápästného kĺbu, je cítiť artéria, stlačená 2-3 prstami a vypočíta sa pulz..

Zvyčajne sa impulz počíta do 1 minúty. V literatúre nájdete meracie techniky, keď sa impulz počíta za 15 sekúnd a potom sa vynásobí 4 alebo 30 sekúnd a potom vynásobí 2. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že pulz môže byť nepravidelný, odporúča sa vo všetkých prípadoch ho spočítať aspoň, ako do 60 sekúnd.

- V čínskej medicíne existuje metóda diagnostiky pulzu. V skutočnosti - čo dokáže pulz povedať?

Nepriamo je možné pulz použiť na posúdenie srdcovej frekvencie (a jej narušenia), stavu myokardu, srdcových chlopní, krvných ciev a cievnej steny, úrovne základného metabolizmu, práce autonómneho nervového systému, emocionálneho stavu osoby.

- Aký by mal byť normálny pulz u dospelých??

Podľa rôznych zdrojov sa u dospelých zvyčajne pohybuje v rozmedzí 60 - 80, 60 - 90 úderov za minútu. Počet pulzov je rovnaký ako srdcový rytmus (HR), t. Normálne by nemal byť takzvaný deficit pulzu (situácia, keď je jeho frekvencia nižšia ako srdcová frekvencia. K tomu dochádza napríklad pri predsieňovej fibrilácii). Normálny pulz je navyše rytmický, symetrický, uspokojivý výplň a napätie..

- Čo ovplyvňuje pulz osoby? Od akých faktorov závisí?

Existuje niekoľko faktorov. Symetria pulzu je ovplyvnená poklesom lúmenu jednej z tepien, jej nesprávnym umiestnením (vlastne radiálnym alebo prekrývajúcim sa vetvou, radiálnym), kompresiou tepny (napríklad aortálnou aneuryzmou, novotvarom, zväčšenými lymfatickými uzlinami)..

NORMÁLNE NARIADENIA O DOSPELÁCH DOSPELÝCH
V 60-80, 60-90 HIT za minútu

Tepová frekvencia je tiež ovplyvnená srdcovou frekvenciou; primeranosť kontraktilnej schopnosti srdca a množstvo krvi vytlačenej do aorty pri kontrakcii ľavej komory; stav steny tepny; prevádzka ventilových zariadení.

- Z akých dôvodov môže byť pulz znížený?

Ak to znamená zníženie tepovej frekvencie, potom je to normálne možné pri intenzívnom športovom tréningu v stave spánku.

Zriedkavejší a pomalší pulz ako indikátor patológie môže mať určité poruchy v rytme a vedení srdca, stenózu aortálnej chlopne, poruchy fungovania autonómneho nervového systému, otravu, niektoré infekčné choroby (týfus, brucelóza)..

Užívanie niektorých liekov (betablokátory, antiarytmiká) môže znížiť srdcový rytmus.

- Ak je pulz nízky, znamená to, že osoba má nízky krvný tlak.?

Ak sa nízka srdcová frekvencia chápe ako zriedkavá, potom takýto vzťah nie je vždy taký. Existujú situácie, keď je pulz zriedkavý a tlak je vysoký.

- Za akých podmienok môže byť pulz vysoký?

Ak sa pod vysokým pulzom rozumie jeho zvýšenie, potom môže byť príčinou fyzická aktivita, stres, užívanie nápojov obsahujúcich kofeín, množstvo liekov (napríklad aminofylín, nifedipín, kordiamín, salbutamol, atropín)..

Častý pulz môže byť v rôznych patológiách: ochorenia kardiovaskulárneho systému (poruchy rytmu a kondukcie; lézie myokardu a perikardu, chlopňový aparát; zlyhanie srdca), dysfunkcia autonómneho nervového systému s prevahou vplyvu jeho sympatického delenia, najinfekčnejšie choroby, choroby endokrinného systému ( tyreotoxikóza), krvácanie z gastrointestinálneho traktu, pľúcny edém, pľúcna embólia, šok a mnoho ďalších.

- Angelina Anatolyevna, vysoký pulz je vždy sprevádzaný zvýšeným tlakom, alebo to nie je potrebné?

Nie, to sa vždy nestane.

- Aké sú indikátory srdcovej frekvencie pre neodkladnú lekársku starostlivosť??

Samotné parametre srdcovej frekvencie nie sú vždy dôvodom naliehavej lekárskej starostlivosti. Ak je však zníženie alebo zvýšenie srdcovej frekvencie sprevádzané akýmikoľvek príznakmi (napríklad so zriedkavým pulzom, sú zaznamenané závraty a strata vedomia), mali by ste sa bezodkladne poradiť s lekárom..

- Ako poskytnúť prvú pomoc doma osobe, ktorá má vysoký alebo nízky pulz?

Je potrebné objasniť, či také podmienky boli predtým, s čím boli spojené, ako boli prevedené; aké choroby trpí a trpel v minulosti.

Je nevyhnutné sa opýtať na lieky, ktoré človek užíva: je možné, že zabudol užiť lieky (napríklad beta blokátory), a preto sa jeho pulz častejšie vyskytoval. Užívanie drog v tomto prípade môže byť prvou pomocou..

NEDOSTATOČNÁ VÝZVA JE POTREBNÁ
V PRÍPADE, AK ŠTÁT ŠTUDENTA
ALEBO VZDIALENÁ PULZA ROZVOJOVANÁ PRVÁM ČASOM,
DÔLEŽITÉ, ABY SA OSOBA POŠKODILA
NIEKTORÉ CHOROBY

Ak máte tonometer a teplomer, zmerajte krvný tlak a telesnú teplotu. Zníženie vysokého počtu oboch ukazovateľov môže mať tiež pozitívny vplyv na srdcový rytmus..

Pri stresu, autonómnej dysfunkcii je potrebné pacienta upokojiť. Pomôcť môže byť užívanie jednej z liekov, ako sú valocordín, korvalo, valeriána.

Pri zriedkavom pulze je lepšie, ak si človek ľahne. Samozrejme, musíte si ľahnúť aj s častým pulzom, ak je tento stav sprevádzaný všeobecnou slabosťou, pocitom závratu, závratmi.

Ak je nízky pulz sprevádzaný nízkym krvným tlakom, môžete piť čaj, kávu.

Ak nedôjde k pozitívnym zmenám, musíte zavolať sanitku. Okrem toho je potrebné urýchlene zavolať aj v prípade prvého (a najmä náhle) rýchleho zvýšenia alebo zníženia srdcovej frekvencie; progresívne zhoršovanie pohody, najmä u osôb, ktoré predtým trpeli určitými zdravotnými problémami (napríklad poruchy srdcového rytmu, infarkt myokardu alebo mozgová príhoda, gastrointestinálne krvácanie, pľúcny edém, pľúcna embólia).

Prihláste sa na odber našich materiálov na sociálnych sieťach: VKontakte, Odnoklassniki, Facebook

Kalinina Angelina Anatolievna

V roku 2007 absolvovala Štátnu lekársku akadémiu Voronezh pomenovanú po V.I. Burdenkom.

Od roku 2007 do roku 2008 absolvovala stáž v odbore terapia, v roku 2010 - odborná rekvalifikácia v odbore Všeobecné lekárstvo (rodinné lekárstvo) a v roku 2017 v odbore Kardiológia..

Od roku 2015 pôsobí ako praktický lekár a od roku 2018 ako kardiológ na klinike expertov Voroněž. Vykonáva príjem na adrese: st. Pushkinskaya, 11.

Aký pulz osoby môže nahlásiť. Prečo je to odlišné pre mužov a ženy

Pulz osoby je dôležitým diagnostickým ukazovateľom zdravia. Zobrazuje počet vibrácií a otrasov cievnych stien v čase, keď sa krv pohybuje okolo nich počas postupných procesov vyskytujúcich sa v myokarde (svale) srdca počas obdobia jeho relaxácie a kontrakcie (počas srdcového cyklu). Namerané údaje poskytujú úplnú charakterizáciu funkčných schopností kardiovaskulárneho systému. Počet pulzácií za minútu, nárazová sila, plnenie, napätie a výška pulzu určujú stupeň aktivity myokardu a elasticitu stien cievneho systému, čo v kombinácii s indikátormi krvného tlaku (BP) umožňuje vyhodnotiť stav tela.

Málo faktov: podľa tibetských liečiteľov má každá osoba určitý vrodený typ pulzu, ktorý pretrváva počas celého života. Menia sa iba niektoré z jeho charakteristík a frekvencia štrajkov. Ak ho budete počuť, a nielen počúvať rytmus, môžete určiť dĺžku života človeka, pohlavie budúcich detí, aké choroby bude liečiť po mesiaci, aké patologické choroby podstúpi po desiatich rokoch a aké budú ďalšie udalosti. Dobrý lekár, ktorý sníma pulzy na určitých miestach ľavej a pravej ruky, môže diagnostikovať stav rôznych vnútorných orgánov pomocou srdcovej frekvencie (HR). Tibeťan „Aesculapians“ verí, že keď zdravý človek vdýchne a vydýchne (jeden dych), malo by dôjsť k 5 rytmickým rytmom pulzu, ktoré sa počas 100 inhalácií a výdychov nemenia. Ak sa ich počet v rovnakom časovom období zvyšuje, je diagnostickým ukazovateľom „tepelných chorôb“ postihujúcich pečeň, srdce a ďalšie husté orgány. Ak je to menej, potom je to istý príznak „chorôb z prechladnutia“ s lokalizáciou v žalúdku, hrubom čreve, moči, cystických orgánoch, žlčníku alebo semenníkoch. Diagnostiku pulzu však nemôže vykonať každý lekár..

Neexistuje žiadny osobitný jednotný štandard pre počet srdcových frekvencií pre ľudí. V každom prípade je počet pulzových úderov individuálny, v medicíne sa zvyčajne riadi priemernou hodnotou frekvencie pulzových úderov. U detí sa značne líši od srdcovej frekvencie u dospelých. Ako dieťa rastie, pulzová frekvencia sa postupne znižuje a na konci dospievania sa zastaví na približne 60-90 pulzáciách za minútu.

Najlepší čas na meranie tepovej frekvencie u detí je bezprostredne po spánku. Pravidelné meranie pulzu dieťaťa pomôže včas zabrániť možným problémom alebo sa uistiť, že jeho srdce funguje normálne, ako aj rýchlo diagnostikovať vývoj možných chorôb. Ak majú deti zrýchlený srdcový rytmus, nevyvolávaný fyzickým alebo emocionálnym stresom, je to dobrý dôvod na lekársku pomoc..

Normálne sa srdcová frekvencia u mužov a žien líši len nepatrne, iba 5 až 7 úderov u mužov je menších, pretože veľkosť ich srdca je väčšia ako u ženy a na pohyb krvi cievami je potrebný menší počet kontrakcií myokardu. Ideálne hodnoty sa prakticky nezaznamenávajú, pretože srdcová frekvencia zdravého človeka je ovplyvnená aktivitou, fyzickým a emocionálnym stresom. Pri porovnaní ukazovateľov so štandardnou tabuľkou by sa mal zohľadniť individuálny charakter osoby.

Frekvencia pulzu meraná v pokoji sa môže výrazne líšiť od priemernej frekvencie, ale ak je zdravotný stav normálny a neexistujú žiadne nepríjemné príznaky, nepovažuje sa to za patológiu. Ak sú odchýlky pravidelné, mali by ste hľadať príčinu, najčastejšie je srdcový rytmus narušený v dôsledku akejkoľvek choroby. Medzi odchýlkami vo frekvencii pulzových úderov sa zaznamenávajú dva typy porušení - tachykardia (viac ako 100 úderov / min) a bradykardia (pomalý srdcový rytmus, menej ako 60 úderov / min). Odchýlky u dospelých aj u detí môžu byť vyvolané fyziologickými a patologickými dôvodmi. Fyziologicko - emocionálne a fyzické preťaženie; zmeny napätia a teploty; silná bolesť a dlhodobé užívanie drog; nedostatok hemoglobínu v tele. Pulz sa spravidla s elimináciou škodlivého účinku rýchlo normalizuje. Patologické príčiny zahŕňajú dve široké skupiny - nekardiálne príčiny a srdcové abnormality. Medzi nekardiálne poruchy patria funkčné poruchy nervového systému, ochorenia štítnej žľazy, endokrinné patológie, choroby obličiek, infekcie sprevádzané vysokou horúčkou, anémia. Príčiny srdcovej povahy sú spôsobené prítomnosťou vrodených a získaných srdcových vád; príznaky hypertenzie; srdcový infarkt a angina pectoris; vaskulárny zápal a ateroskleróza; srdcové arytmie.

Poruchy srdcového pulzu spravidla vyvolávajú kardiologické ochorenia. Skúsený lekár môže urobiť predbežnú diagnostiku podľa počtu pulzov. Úplnejší obraz možno získať porovnaním tepovej frekvencie a sily krvného tlaku na cievnych stenách - v čase kompresie a vytlačenia krvi do ciev (horný systolický krvný tlak) a relaxácie myokardu (nižší diastolický krvný tlak) v prítomnosti sprievodných symptómov. To uľahčuje diagnostické vyhľadávanie a poskytuje priamy predpoklad pre konkrétny typ choroby a potrebu ďalšieho vyšetrenia. Najprv určme, aký normálny pulz má byť pod normálnym tlakom, a potom zvážime, čo ich nekonzistencia ohrozuje.

Pri nízkom krvnom tlaku a vysokom srdcovom rytme je diagnostikovaná hypotenzia. Najmä ak je stav sprevádzaný charakteristickými príznakmi, ktoré sa prejavujú závratmi, tupými, stlačujúcimi a pulzujúcimi bolesťami hlavy v chrámoch, zadnej časti hlavy a v prednej časti; letargia, apatia, ospalosť a slabosť; zhoršené kognitívne funkcie; rýchly srdcový rytmus a dýchavičnosť; znížený výkon, bledosť pokožky a zvýšené potenie; podráždenosť a emočná nestabilita. Hypotenzia je dôsledkom vaskulárnej patológie, ktorá je spôsobená zlyhaním ochabnutého, postihnutých ciev udržiavať cievny tonus (rozširovať sa a sťahovať sa so srdcovým rytmom). Tento stav ciev vedie k pomalému krvnému obehu, stagnácii krvi v cievach a nedostatku transportu kyslíka do tkanív tela. Aby sa normalizoval krvný obeh a eliminovalo sa prekrvenie, musí srdce tvrdšie pracovať. To je dôvod, prečo sa vysoký srdcový rytmus často zaznamenáva so znížením krvného tlaku..

U pacientov s vysokým srdcovým rytmom a normálnym krvným tlakom sa vyskytuje neustála úzkosť a napätie. Ak neexistujú fyziologické dôvody, je to istý príznak patologických stavov dýchacieho a hematopoetického systému, chorôb srdca a štítnej žľazy, náchylných na relapsy a chronický priebeh. Pri normálnom krvnom tlaku zvýšenie srdcovej frekvencie vyvoláva rozvoj srdcovej astmy so znakmi straty vedomia, pľúcneho edému, arytmického šoku a porúch mozgového obehu. V tomto prípade sa príznaky prejavujú závratmi a tmou v očiach, ktorá je spôsobená nedostatočným prísunom krvi do mozgu; všeobecné nepohodlie; bolesti srdca. Prejav rýchleho pulzu s normálnym krvným tlakom je spôsobený mnohými faktormi. Závisí od hustoty krvi, pružnosti a odolnosti cievnych stien, intenzity frekvencií kontrakcií srdcového myokardu.

Etiologické faktory nízkeho tlaku a pomalého pulzu (bradykardia - pulz pod 50 úderov za minútu) sú spojené najmä s rôznymi patológiami. Hlavné, kardiologické, sa prejavujú poruchami krvného obehu v srdci (ischémia), čo vedie k zníženiu pulzácie; rozsiahle alebo čiastočné poškodenie myokardu (infarkt) so znakmi tvorby trombu v koronárnych artériách; niekedy asymptomatické príznaky srdcového zlyhania; rozsiahla skupina kardiomyopatických patológií, ktoré spôsobujú zmeny v tkanivovej štruktúre srdca a spomaľujú krvný obeh v tele; zápalové procesy v myokarde (myokarditída) spôsobené autoimunitnými a infekčnými chorobami, alergickými alebo intoxikačnými účinkami; vrodené alebo získané anatomické defekty srdca, ktoré vedú k narušeniu krvného obehu v srdci, jeho pumpovacím funkciám a zjazveniu. Okrem toho sa vyvíja veľa chorôb s prejavmi extrémne miernych symptómov alebo asymptomatických. Charakteristické príznaky sa môžu prejaviť ako akútne bolesti na hrudníku, slabosť, zvýšené potenie a znížená srdcová frekvencia (menej ako 40 úderov / min).

Nízky pulz pri normálnom tlaku je častým javom u dospievajúcich, starších ľudí a tehotných žien, je to celkom vysvetliteľné stavom, ktorý sa prakticky považuje za normu. U dospievajúcich je to spôsobené rýchlym fyzickým rastom a sexuálnym vývojom. Ak neexistujú negatívne signály, nie je dôvod na obavy. Je potrebné znížiť aktivitu, zabezpečiť dieťaťu riadny odpočinok a odstrániť obavy. Posilňujúci priebeh liečby vitamínmi situáciu rýchlo napraví. V starobe môže tento stav vyvolať psychický a fyzický stres. Dokonca aj zmena polohy tela môže ovplyvniť srdcový rytmus, znížiť krvný tlak a prudko zrýchliť pulzy. U tehotných žien je vysoký pulz a nízky krvný tlak spôsobený závažnými zmenami v tele, najmä zvýšenou sekréciou progesterónu, ktorá urýchľuje krvný obeh a súčasne spôsobuje anémiu. Medzi príznaky patrí nevoľnosť, slabosť a ospalosť; bolesti hlavy a dýchavičnosť; bledosť pokožky a zhoršená pozornosť.

Vysoký pulz pri vysokom tlaku môže naznačovať vývoj mnohých chorôb rôznych etiológií - endokrinných, onkologických, patologických stavov srdcového svalu a krvných ciev alebo chorôb dýchacích ciest. Pri súčasnom prejave príznakov hypertenzie a tachykardie (vysoký krvný tlak a zvýšený srdcový rytmus) a neprítomnosti fyziologických faktorov je jednoducho nemožné tento problém ignorovať. Znaky sa prejavujú dočasným poklesom vizuálnej funkcie a vlnkami v očiach; závraty a strata vedomia; svalová slabosť, bolesti hlavy a hrudníka; dýchavičnosť a návaly horúčavy; porušenie prepojenosti myslenia. Ak sa prejavia príznaky vysokej srdcovej frekvencie v kombinácii s vysokým krvným tlakom, je to spojené s rozvojom závažných komplikácií v kardiovaskulárnom systéme a zhoršenou funkciou mozgu. Dôsledky sú katastrofické, môžu sa prejaviť ako mŕtvica alebo infarkt.

Pred príchodom sanitky môžete pomôcť pacientovi v akútnom stave - podľa blogu KtoNaNovenkogo.ru. Preto je potrebné eliminovať provokujúce faktory vonkajšieho vplyvu; zabezpečte voľné dýchanie (odstráňte tesný odev a otvorte okno); posaďte alebo položte pacienta a poskytnite si odpočinok. Je potrebné normalizovať a upokojiť dýchanie s hlbokými dychmi; udržujte svoje nohy v teple pomocou teplej vyhrievacej podložky alebo vlnenej prikrývky; zľahka masírujte bočné zóny krku, brucha a očí; ak je útok vyvolaný stresom, vydajte sedatívum.

Nemá zmysel diagnostikovať a liečiť problémy s narušením impulzu sami, môže ich odstrániť iba odborník, ktorý identifikuje skutočnú príčinu..